Trước khi đến phòng khám, người bệnh nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cá nhân, đơn thuốc đang sử dụng, có thể ghi lại tiền sử bệnh lý đã gặp phải, quá trình điều trị,... và luôn giữ cho mình một tâm lý thoải mái để quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin được diễn ra nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, người bệnh cũng cần chú ý đến những yêu cầu riêng trước khi thực hiện từng hạng mục thăm khám.

Tạo môi trường khám chữa lịch sự, văn minh

Nếu có vấn đề chưa hài lòng, người bệnh vui lòng gọi điện thoại tới đường dây nóng 0961.859.119 để phản ánh, góp ý về thái độ và chất lượng phục vụ.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GÓP PHẦN
TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH THÂN THIỆN, VĂN MINH!

96 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Lê Thị M*** | 0816180*** | Phụ Khoa + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Phụ Khoa + Bùi Thị H*** | 01674868*** | Phụ Khoa + Lê Thu T*** | 01688436*** | Nam Khoa + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Phụ Khoa + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Phụ Khoa + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Phụ Khoa + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Phụ Khoa + Trần Quang L*** | 0386233*** | Phụ Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Phụ Khoa + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Phụ Khoa + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nam Khoa + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nam Khoa + Nguyen T*** | 0339590*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Phụ Khoa + Dương Thị H*** | 0353344*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Phụ Khoa + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nam Khoa + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nam Khoa + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Phụ Khoa + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nam Khoa + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nam Khoa + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Phụ Khoa + Đặng Quang N*** | 01669612*** | Phụ Khoa + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Phụ Khoa + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nam Khoa + Đỗ Đức Anh | 0971725*** | Nam khoa + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Phụ Khoa + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Phụ Khoa + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức K*** | 01684431*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Phụ Khoa + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Phụ Khoa + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nam Khoa + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Phụ Khoa + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nam Khoa + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Phụ Khoa + Trần Đình H*** | 0373213*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn L*** | 01673913*** | Phụ Khoa + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Phụ Khoa + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Phụ Khoa + Đào Đức T*** | 0813662*** | Phụ Khoa + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Phụ Khoa + Lê Thị N*** | 0818241*** | Phụ Khoa + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Phụ Khoa + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Phụ Khoa + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Phụ Khoa + Mai Thị N*** | 0888421*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nam Khoa + Từ Ngọc Q*** | 01654058*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thanh D*** | 01629602*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Phụ Khoa + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Phụ Khoa + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nam Khoa + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Phụ Khoa + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nam Khoa + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | phụ khoa + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Phụ Khoa + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Phụ Khoa + Hà Thị N*** | 01646443*** | Phụ Khoa + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nam Khoa + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nam Khoa + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Phụ Khoa + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Phụ Khoa + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Phụ Khoa + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Phụ Khoa + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Phụ Khoa + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nam Khoa + Lê Thi T*** | 0333610*** | Phụ Khoa + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01258226*** | Phụ Khoa + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nam Khoa + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Phụ Khoa + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nam Khoa + Trần Thị D*** | 0946329*** | Phụ Khoa + Kiều H*** | 0904497*** | Phụ Khoa + Vũ T*** | 0326776*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị P*** | 01258565*** | Phụ Khoa + Trần Thị D*** | 0916555*** | Phụ Khoa + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Phụ Khoa + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Phụ Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Phụ Khoa + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Phụ Khoa + Vì Thị M*** | 0326542*** | Phụ Khoa + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nam Khoa + Phạm Trung K*** | 01654245*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Phụ Khoa + Lê Thi L*** | 01636852*** | Phụ Khoa + Trần Thị T*** | 0936155*** | Phụ Khoa + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Phụ Khoa + Lê Thi L*** | 01693041*** | Nam Khoa + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Phụ Khoa + Phạm Thị T*** | 01665636*** | Phụ Khoa + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nam Khoa + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Phụ Khoa + Vương Thị D*** | 0912774*** | Phụ Khoa + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01636672*** | Phụ Khoa + Đinh G*** | 01689718*** | Phụ Khoa + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nam Khoa + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Phụ Khoa + Trương Hồng T*** | 01686027*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Phụ Khoa + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Phụ Khoa + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nam Khoa + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Phụ Khoa + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Phụ Khoa + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Phụ Khoa + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Phụ Khoa + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Phụ Khoa + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nam Khoa + Quách Thị T*** | 0866770*** | Phụ Khoa + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Phụ Khoa + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nam Khoa + Hồng N*** | 0946241*** | Phụ Khoa + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nam Khoa + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Lan P*** | 0344334*** | Phụ Khoa + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Phụ Khoa + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nam Khoa + Trần Thị O*** | 0334909*** | Phụ Khoa + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nam Khoa + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Phụ Khoa + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nam Khoa + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nam Khoa + Nguyễn Trung N*** | 01666170*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Phụ Khoa + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nam Khoa + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Phụ Khoa + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Phụ Khoa + Hà Trung H*** | 0905143*** | Phụ Khoa + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Phụ Khoa + Lê Thị T*** | 0336539*** | Phụ Khoa + Hà Thị N*** | 01699200*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nam Khoa + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Phụ Khoa + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nam Khoa + Phan Huy H*** | 0855712*** | Phụ Khoa + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Phụ Khoa + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Phụ Khoa + Võ D*** | 01677771*** | Phụ Khoa + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Phụ Khoa + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Phụ Khoa + Cao Thi V*** | 0922568*** | Phụ Khoa + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Phụ Khoa + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nam Khoa + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nam Khoa + Mua Thì L*** | 0393043*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thành T*** | 01662063*** | Phụ Khoa
Ưu Đãi Nam Khoa - Phụ Khoa Sinh Nhật
x onlineimgsrc_en2201
Hẹn khám với chuyên gia

Hẹn khám với chuyên gia

Họ và tên
Số điện thoại
Spinner
Đóng