Tiếp đón bệnh nhân

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Không gian khám chữa bệnh lý tưởng

Hệ thống phòng khoa tại phòng khám Hưng Thịnh được liên kết tổng thể

từ khu vực phòng khám đến phòng phục hồi chức năng rất thuận tiện, hạn chế việc di chuyển, đi lại cho người bệnh.

Phòng khám nội khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng siêu âm

Phòng tiểu phẫu vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phòng lưu bệnh nhân

Thường xuyên cải tiến, sáng tạo nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Với mong muốn đem lại sự tiện lợi, chủ động cho người bệnh, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đã triển khai áp dụng nhiều dịch vụ tiện ích thăm khám ngoài giờ, đặt lịch hẹn khám.

99 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Phụ Khoa + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nam Khoa + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Phụ Khoa + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Phụ Khoa + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nam Khoa + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nam Khoa + Kiều H*** | 0904497*** | Phụ Khoa + Trần Thị T*** | 0936155*** | Phụ Khoa + Hà Thị N*** | 01699200*** | Phụ Khoa + Đặng Quang N*** | 01669612*** | Phụ Khoa + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nam Khoa + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nam Khoa + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Phụ Khoa + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nam Khoa + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nam Khoa + Nguyễn Thành T*** | 01662063*** | Phụ Khoa + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Phụ Khoa + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Phụ Khoa + Vì Thị M*** | 0326542*** | Phụ Khoa + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Phụ Khoa + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nam Khoa + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Phụ Khoa + Nguyen T*** | 0339590*** | Nam Khoa + Lê Thi L*** | 01693041*** | Nam Khoa + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nam Khoa + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Thu T*** | 01688436*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Phụ Khoa + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Phụ Khoa + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nam Khoa + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nam Khoa + Lê Thị T*** | 0336539*** | Phụ Khoa + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01636672*** | Phụ Khoa + Lê Thị M*** | 0816180*** | Phụ Khoa + Vương Thị D*** | 0912774*** | Phụ Khoa + Trần Thị D*** | 0946329*** | Phụ Khoa + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Phụ Khoa + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Phụ Khoa + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nam Khoa + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nam Khoa + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nam Khoa + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Phụ Khoa + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Phụ Khoa + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Phụ Khoa + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nam Khoa + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Phụ Khoa + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Phụ Khoa + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nam Khoa + Trần Thị D*** | 0916555*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Phụ Khoa + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Phụ Khoa + Phạm Thị T*** | 01665636*** | Phụ Khoa + Đào Đức T*** | 0813662*** | Phụ Khoa + Lê Thi T*** | 0333610*** | Phụ Khoa + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nam Khoa + Quách Thị T*** | 0866770*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Phụ Khoa + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Phụ Khoa + Hà Trung H*** | 0905143*** | Phụ Khoa + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Phụ Khoa + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nam Khoa + Từ Ngọc Q*** | 01654058*** | Phụ Khoa + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Phụ Khoa + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 01258565*** | Phụ Khoa + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Phụ Khoa + Trần Quang L*** | 0386233*** | Phụ Khoa + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Phụ Khoa + Đinh G*** | 01689718*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | phụ khoa + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nam Khoa + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nam Khoa + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Phụ Khoa + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Phụ Khoa + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Phụ Khoa + Cao Thi V*** | 0922568*** | Phụ Khoa + Lê Thi L*** | 01636852*** | Phụ Khoa + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nam Khoa + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Phụ Khoa + Nguyễn Trung N*** | 01666170*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Phụ Khoa + Lan P*** | 0344334*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Phụ Khoa + Đỗ Đức Anh | 0971725*** | Nam khoa + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nam Khoa + Mua Thì L*** | 0393043*** | Phụ Khoa + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Phụ Khoa + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Phụ Khoa + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nam Khoa + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Phụ Khoa + Hà Thị N*** | 01646443*** | Phụ Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nam Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Phụ Khoa + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nam Khoa + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Phụ Khoa + Dương Thị H*** | 0353344*** | Phụ Khoa + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Phụ Khoa + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nam Khoa + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Phụ Khoa + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nam Khoa + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Phụ Khoa + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nam Khoa + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nam Khoa + Phan Huy H*** | 0855712*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức K*** | 01684431*** | Nam Khoa + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Phụ Khoa + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Phụ Khoa + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Phụ Khoa + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nam Khoa + Võ D*** | 01677771*** | Phụ Khoa + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Phụ Khoa + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nam Khoa + Mai Thị N*** | 0888421*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn L*** | 01673913*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nam Khoa + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Phụ Khoa + Trần Thị O*** | 0334909*** | Phụ Khoa + Lê Thị N*** | 0818241*** | Phụ Khoa + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Phụ Khoa + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Phụ Khoa + Phạm Trung K*** | 01654245*** | Phụ Khoa + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Phụ Khoa + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Phụ Khoa + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Phụ Khoa + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Phụ Khoa + Trương Hồng T*** | 01686027*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01258226*** | Phụ Khoa + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Phụ Khoa + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Phụ Khoa + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Phụ Khoa + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nam Khoa + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Phụ Khoa + Bùi Thị H*** | 01674868*** | Phụ Khoa + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Phụ Khoa + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Phụ Khoa + Vũ T*** | 0326776*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Phụ Khoa + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Phụ Khoa + Hồng N*** | 0946241*** | Phụ Khoa + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nam Khoa + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Phụ Khoa + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thanh D*** | 01629602*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nam Khoa
Ưu Đãi Nam Khoa - Phụ Khoa Sinh Nhật
x onlineimgsrc_en2201
Hẹn khám với chuyên gia

Hẹn khám với chuyên gia

Họ và tên
Số điện thoại
Spinner
Đóng