Chất lượng thăm khám và điều trị luôn là một trong những yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng và được mọi người bệnh quan tâm. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện theo từng ngày nhằm đem tới cho bệnh nhân chất lượng khám chữa bệnh hiệu quả cao.

Mục tiêu của Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh: “Không chỉ bệnh nhân mà ngay cả đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại phòng khám cũng được an toàn và cảm thấy hài lòng”.

Còn lý do gì mà bạn không nhanh tay kết nối với bác sĩ tư vấn của chúng tôi để đặt lịch khám chữa bệnh cũng như giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

104 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Bùi Văn B*** | 0356867*** | Phụ Khoa + Vương Thị D*** | 0912774*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Phụ Khoa + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Phụ Khoa + Lê Thị T*** | 0336539*** | Phụ Khoa + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Phụ Khoa + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nam Khoa + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Phụ Khoa + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nam Khoa + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Thi L*** | 01693041*** | Nam Khoa + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Phụ Khoa + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nam Khoa + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Phụ Khoa + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Phụ Khoa + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Phụ Khoa + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nam Khoa + Hà Thị N*** | 01699200*** | Phụ Khoa + Trần Thị D*** | 0916555*** | Phụ Khoa + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Phụ Khoa + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nam Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nam Khoa + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01636672*** | Phụ Khoa + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Phụ Khoa + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Phụ Khoa + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Phụ Khoa + Lê Thị M*** | 0816180*** | Phụ Khoa + Phạm Trung K*** | 01654245*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Phụ Khoa + Đinh G*** | 01689718*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Phụ Khoa + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nam Khoa + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Phụ Khoa + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nam Khoa + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Phụ Khoa + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nam Khoa + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Phụ Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Phụ Khoa + Lan P*** | 0344334*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | phụ khoa + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Phụ Khoa + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Phụ Khoa + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Phụ Khoa + Quách Thị T*** | 0866770*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 01258565*** | Phụ Khoa + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nam Khoa + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Phụ Khoa + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Phụ Khoa + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nam Khoa + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nam Khoa + Đặng Quang N*** | 01669612*** | Phụ Khoa + Dương Thị H*** | 0353344*** | Phụ Khoa + Lê Thi L*** | 01636852*** | Phụ Khoa + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Phụ Khoa + Lê Thị N*** | 0818241*** | Phụ Khoa + Từ Ngọc Q*** | 01654058*** | Phụ Khoa + Phạm Thị T*** | 01665636*** | Phụ Khoa + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nam Khoa + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Phụ Khoa + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Phụ Khoa + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nam Khoa + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Phụ Khoa + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Phụ Khoa + Bùi Thị H*** | 01674868*** | Phụ Khoa + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Phụ Khoa + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01258226*** | Phụ Khoa + Hồng N*** | 0946241*** | Phụ Khoa + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Phụ Khoa + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nam Khoa + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Phụ Khoa + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Phụ Khoa + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ T*** | 0326776*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Phụ Khoa + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nam Khoa + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nam Khoa + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Phụ Khoa + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thành T*** | 01662063*** | Phụ Khoa + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nam Khoa + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Phụ Khoa + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Phụ Khoa + Nguyễn Trung N*** | 01666170*** | Nam Khoa + Phan Huy H*** | 0855712*** | Phụ Khoa + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Phụ Khoa + Nguyen T*** | 0339590*** | Nam Khoa + Trương Hồng T*** | 01686027*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức K*** | 01684431*** | Nam Khoa + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Phụ Khoa + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Phụ Khoa + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nam Khoa + Đào Đức T*** | 0813662*** | Phụ Khoa + Trần Thị D*** | 0946329*** | Phụ Khoa + Võ D*** | 01677771*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Phụ Khoa + Mai Thị N*** | 0888421*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nam Khoa + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Phụ Khoa + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nam Khoa + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Phụ Khoa + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Phụ Khoa + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nam Khoa + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Phụ Khoa + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Phụ Khoa + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nam Khoa + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nam Khoa + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nam Khoa + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nam Khoa + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nam Khoa + Đỗ Đức Anh | 0971725*** | Nam khoa + Hà Thị N*** | 01646443*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Phụ Khoa + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Phụ Khoa + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Phụ Khoa + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Phụ Khoa + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nam Khoa + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nam Khoa + Trần Thị T*** | 0936155*** | Phụ Khoa + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn L*** | 01673913*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nam Khoa + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Phụ Khoa + Trần Quang L*** | 0386233*** | Phụ Khoa + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Phụ Khoa + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nam Khoa + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Phụ Khoa + Mua Thì L*** | 0393043*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thanh D*** | 01629602*** | Phụ Khoa + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Phụ Khoa + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nam Khoa + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Phụ Khoa + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nam Khoa + Trần Thị O*** | 0334909*** | Phụ Khoa + Trần Đình H*** | 0373213*** | Phụ Khoa + Kiều H*** | 0904497*** | Phụ Khoa + Lê Thi T*** | 0333610*** | Phụ Khoa + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Phụ Khoa + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Phụ Khoa + Hà Trung H*** | 0905143*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Phụ Khoa + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Phụ Khoa + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nam Khoa + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Phụ Khoa + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Phụ Khoa + Vì Thị M*** | 0326542*** | Phụ Khoa + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nam Khoa + Lê Thu T*** | 01688436*** | Nam Khoa + Cao Thi V*** | 0922568*** | Phụ Khoa
Ưu Đãi Nam Khoa - Phụ Khoa Sinh Nhật
x onlineimgsrc_en2201
Hẹn khám với chuyên gia

Hẹn khám với chuyên gia

Họ và tên
Số điện thoại
Spinner
Đóng