slider 3

Theo thống kê tại nước ta, số lượng người mắc bệnh trĩ hiện nay đang ở mức khá cao với tỷ lệ khoảng 50 - 55% dân số, đặc biệt con số này đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Bệnh trĩ mặc dù không gây nguy hiểm cho tính mạng người mắc, tuy nhiên nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề ảnh hưởng đối với chất lượng cuộc sống, thậm chí là gây ra nhiều biến chứng khó lường về sau đó.

CÙNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ

Bạn thắc mắc không biết mình đang bị loại trĩ nào?

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Bạn lo lắng vì mình xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trĩ

Tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh trĩ HCPT & PPH

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Phụ Khoa + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị Thanh D*** | 01629602*** | Phụ Khoa + Hà Thị N*** | 01699200*** | Phụ Khoa + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Phụ Khoa + Từ Ngọc Q*** | 01654058*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Phụ Khoa + Cao Thi V*** | 0922568*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Phụ Khoa + Phạm Thị T*** | 01665636*** | Phụ Khoa + Phan Huy H*** | 0855712*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Phụ Khoa + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01258226*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Phụ Khoa + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Phụ Khoa + Phạm Trung K*** | 01654245*** | Phụ Khoa + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Phụ Khoa + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nam Khoa + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thành T*** | 01662063*** | Phụ Khoa + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nam Khoa + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Phụ Khoa + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nam Khoa + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nam Khoa + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nam Khoa + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nam Khoa + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Phụ Khoa + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Phụ Khoa + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Phụ Khoa + Hà Thị N*** | 01646443*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Phụ Khoa + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Phụ Khoa + Trần Quang L*** | 0386233*** | Phụ Khoa + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nam Khoa + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Phụ Khoa + Vũ T*** | 0326776*** | Phụ Khoa + Trần Thị O*** | 0334909*** | Phụ Khoa + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Phụ Khoa + Dương Thị H*** | 0353344*** | Phụ Khoa + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Phụ Khoa + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Phụ Khoa + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nam Khoa + Bùi Thị H*** | 01674868*** | Phụ Khoa + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nam Khoa + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Phụ Khoa + Trần Thị D*** | 0946329*** | Phụ Khoa + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Phụ Khoa + Trần Thị D*** | 0916555*** | Phụ Khoa + Vì Thị M*** | 0326542*** | Phụ Khoa + Quách Thị T*** | 0866770*** | Phụ Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nam Khoa + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Phụ Khoa + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nam Khoa + Vương Thị D*** | 0912774*** | Phụ Khoa + Trần Đình H*** | 0373213*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Phụ Khoa + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Phụ Khoa + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Phụ Khoa + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nam Khoa + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Phụ Khoa + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nam Khoa + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nam Khoa + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Phụ Khoa + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | phụ khoa + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Phụ Khoa + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nam Khoa + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Phụ Khoa + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Phụ Khoa + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nam Khoa + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nam Khoa + Đinh G*** | 01689718*** | Phụ Khoa + Mai Thị N*** | 0888421*** | Phụ Khoa + Lê Thi L*** | 01693041*** | Nam Khoa + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nam Khoa + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Phụ Khoa + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Phụ Khoa + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Phụ Khoa + Nguyen T*** | 0339590*** | Nam Khoa + Hồng N*** | 0946241*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Phụ Khoa + Đỗ Đức Anh | 0971725*** | Nam khoa + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nam Khoa + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Phụ Khoa + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Phụ Khoa + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nam Khoa + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Phụ Khoa + Võ D*** | 01677771*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 01258565*** | Phụ Khoa + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nam Khoa + Nguyễn Trung N*** | 01666170*** | Nam Khoa + Hà Trung H*** | 0905143*** | Phụ Khoa + Trương Hồng T*** | 01686027*** | Phụ Khoa + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nam Khoa + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Phụ Khoa + Lê Thi L*** | 01636852*** | Phụ Khoa + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Phụ Khoa + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nam Khoa + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Phụ Khoa + Đào Đức T*** | 0813662*** | Phụ Khoa + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nam Khoa + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nam Khoa + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Phụ Khoa + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Phụ Khoa + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nam Khoa + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Phụ Khoa + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nam Khoa + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Phụ Khoa + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Phụ Khoa + Lê Thị N*** | 0818241*** | Phụ Khoa + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nam Khoa + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Phụ Khoa + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị H*** | 01636672*** | Phụ Khoa + Lê Thi T*** | 0333610*** | Phụ Khoa + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Phụ Khoa + Lê Thu T*** | 01688436*** | Nam Khoa + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Phụ Khoa + Lê Thị T*** | 0336539*** | Phụ Khoa + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Phụ Khoa + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Phụ Khoa + Đặng Quang N*** | 01669612*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Phụ Khoa + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nam Khoa + Mua Thì L*** | 0393043*** | Phụ Khoa + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nam Khoa + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nam Khoa + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Phụ Khoa + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Phụ Khoa + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nam Khoa + Lê Thị M*** | 0816180*** | Phụ Khoa + Trần Thị T*** | 0936155*** | Phụ Khoa + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Phụ Khoa + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Lan P*** | 0344334*** | Phụ Khoa + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Phụ Khoa + Nguyễn Đức K*** | 01684431*** | Nam Khoa + Kiều H*** | 0904497*** | Phụ Khoa + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Phụ Khoa + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Phụ Khoa + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Phụ Khoa + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Phụ Khoa + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Phụ Khoa + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn L*** | 01673913*** | Phụ Khoa + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nam Khoa + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nam Khoa + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nam Khoa + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nam Khoa + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nam Khoa + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Phụ Khoa + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nam Khoa
Ưu Đãi Nam Khoa - Phụ Khoa Sinh Nhật
x onlineimgsrc_en2201
Hẹn khám với chuyên gia

Hẹn khám với chuyên gia

Họ và tên
Số điện thoại
Spinner
Đóng