Thu nhỏ âm đạo là gì? Lợi ích của thu nhỏ âm đạo

19-08-2022 Tham vấn: BS. Lương Thị Phương Nam

Thu nhỏ âm đạo là một phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình âm đạo, giúp khôi phục tái tạo lại thành âm đạo, thắt chặt và đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho vùng kín.

Thu nhỏ âm đạo là một phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình âm đạo, giúp khôi phục tái tạo lại thành âm đạo, thắt chặt và đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho vùng kín.

Hỏi bác sĩ Xem thêm